dr inż. Piotr F. Borowski

SGGW w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Zakład Organizacji i Zarządzania Produkcją
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 17, pokój 18

tel. +48 22 59 34 557
e-mail: piotr_borowski@sggw.pl